هزینه ارتودنسی

هزینه ارتودنسی بستگی به میزان مشکل و نوع درمان دارد. در صورتیکه درمان های مرحله اول با پلاک های متحرک انجام شود هزینه درمان کمتر خواهد بود، البته بسته به شدت مشکل و تعداد پلاک های مورد استفاده مقداری این هزینه متغیر خواهد بود. ۳۰ درصد این هزینه در ابتدا پرداخت شده و مابقی طی دوره درمان تسویه می شود. البته در اکثر موارد درمان های فاز اول بیش از این مدت (گاها تا ۲ سال) طول می کشد(چون تا رویش تمام دندان های دائمی باید بیمار تحت کنترل بوده و اقدامات لازم انجام شود) که دیگر نیاز به پرداخت هزینه اضافی در این مرحله از درمان نمی باشد.
پس از رویش تمام دندان های دائمی درمان های مرحله دوم که همان درمان های ثابت ارتودنسی است انجام می شود. البته در صورتیکه افراد در سنین بالاتر مراجعه کرده باشند مستقیما وارد این مرحله از درمان می شوند. درمان های ثابت ارتودنسی حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه طول کشیده و هزینه های بالاتری نسبت به درمان های متحرک دارند. در این درمان ها نیز ۳۰ درصد هزینه در ابتدا و مابقی به صورت اقساط پرداخت می شود. در صورت انجام درمان های ارتودنسی نامرئی با براکت های سرامیکی مقداری هزینه درمان ارتودنسی ثابت افزایش خواهد یافت.
در بیمارانی که نیاز به درمان ارتودنسی همراه با جراحی فک دارند مقداری هزینه درمان ارتودنسی چون در دو مرحله قبل و بعد از درمان انجام می شود بیشتر خواهد بود و هزینه درمان جراحی که توسط جراح فک و صورت انجام می شود ارتباطی به هزینه های ارتودنسی نخواهد داشت.

هزینه ارتودنسی

۴۵۲ بازدید از آغاز , ۱ بازدید در امروز

پرسش و پاسخ

دکتر سید امین همایونی

گفتگوی تلگرامی خروج