آیا جرم گیری به دندانها صدمه می زند و یا به عبارتی دیگر«آیا جرم گیری مینای دندان را از بین می برد؟))

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بدانیم که جرم دندان چیست و چگونه تشکیل میشود ؟   چرا دندانها جرم می...

ادامه مطلب