about-1

نمونه درمان های دکتر سید امین همایونی

در نمایش نتیجه درمانها سعی شده است که از روش نمایش قبل از درمان و بعد از درمان به صورت تصویری بهره گیریم تا شما بتوانید نتیجه را کاملا راحت ملاحظه بفرمائید.
ابتدا نمونه را انتخاب و بر روی عکس کلیک نمائید در صفحه باز شده میتوانید نتیجه را ملاحظه بفرمائید.
پرسشی دارید؟
پرسش و پاسخ

دکتر سید امین همایونی

گفتگوی تلگرامی خروج