ارتودنسی دیمون


با پیشرفت فناوری و روی کار آمدن سیستمهای نوین ارتودنسی ثابت (مانند Damon)، کاربرد الاستیک ها محدود و نیروهای وارده به دندانها در سطح فیزیولوژیک و مطلوب حفظ شده است. این تغییر به نوبه خود راحتی و رضایت بیشتر بیماران ارتودنسی را به ارمغان آورده است. از طرفی در سیستمهای جدید، تطابق سطح زیرین براکتها با دندان بهتر شده و میزان جدا شدن براکتها کاهش یافته است؛ این بدین معناست که طول دوره درمان هم نسبت به سابق کاهش یافته است. با پیشرفت فناوری و روی کار آمدن سیستمهای نوین ارتودنسی ثابت

ارتودنسی نامرئی


با پيشرفت سريع علوم مختلف ،در رشته ارتودنسی نيز تحولی از نظر مواد و وسايل رخ داده است. با توجه به طولانی بودن زمان درمانهای ارتودنسی يکی از جنبه هايی که همواره در درمانهای ارتودنسی مد نظر بيماران است ،استفاده از روشهایی است که ديده نشود.همچنين چون امروزه اين درمانها در هر سنی ممکن می باشد تقاضای بيماران برای درمانهای نامرئی رشد قابل توجهی داشته است. متاسفانه همانند ساير عرصه هایی که تقاضای بالا همراه با سودآوری قابل توجه در آنها برای برخی افراد و شرکتها وجود دارد

ارتودنسی متحرک


منظور از ارتودنسی با دستگاه متحرک این است که بیمار می تواند دستگاه ارتودنسی را از دهان خارج کند. ارتودنسی متحرک شامل دو دسته ی کلی می شود یک گروه عبارتند از پلاک های متحرک ساده برای حرکات جزئی دندانی و گروه دیگر شامل پلاک متحرکی که برای رفع ناهنجاری های فکی مانند عقب بودن فک پایین یا بالا به کار می رود. این نوع درمان کاملاً به همکاری بیمار بستگی دارد. هدف اوليه از اين درمان اصلاح روابط، موقعيت و اندازه ی فکين می باشد. پلاک ها ممکن است تک فکی و يا دو فکی(روی هر دو فک بالا و پايين) باشد.

ارتودنسی ثابت


منظور از ارتودنسی ثابت این است که بیمار نمی تواند دستگاه ارتودنسی را از دهان خارج نماید. در دستگاه ارتودنسی ثابت اجزا به صورت نگین هایی برروی دندان چسبانده شده و ثابت می گردند. این نگین ها اصطلاحاً براکت نام دارند و يک سيم از بين اين براکتها گذرانده می شود که با کش های ظريفی که به دور براکت ها انداخته می شود(و می توانند رنگی باشند) در جای خود ثابت می شوند. اين کشها هر جلسه تعويض می شوند ولی سيم ها ممکن است هر جلسه عوض نشود و براکت ها هم که تا پايان درمان باقی می مانند.

۲۹۴ total views, no views today

۲۷ اسفند ۱۳۹۶

لینگوال ارچ برای انگیج الاستیک و دی روتیشن کانین ها برای به حداقل رساندن تاثیرات جانبی روی قوس دندانی ۲۹۴ total views, no views today
۲۷ اسفند ۱۳۹۶

بستن اورجت ۱۲میلی متری . به نحوه بستن الاستیک چین در قدام توجه فرمایید ۳۲۵ total views, no views today
۲۷ اسفند ۱۳۹۶

انگیج لاتکس برای استقرار مناسب کانین دیس ایمپکت شده ۳۳۵ total views, 3 views today
۲ فروردین ۱۳۹۷

ملاحظات ارتودنتیک کیس با وضعیت پریودنشیم کامپرومایز در ناحیه سانترالهای بالإ (قسمت سوم) ۳۳۹ total views, 3 views today
۲ فروردین ۱۳۹۷

پریودنشیم کامپرومایز

درمان ارتودنسی کیسی با وضعیت پریودنشیم کامپرومایز در ناحیه سانترالهای بالا (قسمت دوم) ۲۷۱ total views, no views today
۲ فروردین ۱۳۹۷

پریودنشیم کیس بالا

ملاحظات ارتودنتیکی که بأعث شد وضعیت پریودنشیم کیس بالا در ناحیه سانترالها بدتر نشود را در ادامه ببینید (قسمت اول) ۲۷۱ total views, 3 views today
پرسش و پاسخ

دکتر سید امین همایونی

گفتگوی تلگرامی خروج