ارتودنسی دیمون


با پیشرفت فناوری و روی کار آمدن سیستمهای نوین ارتودنسی ثابت (مانند Damon)، کاربرد الاستیک ها محدود و نیروهای وارده به دندانها در سطح فیزیولوژیک و مطلوب حفظ شده است. این تغییر به نوبه خود راحتی و رضایت بیشتر بیماران ارتودنسی را به ارمغان آورده است. از طرفی در سیستمهای جدید، تطابق سطح زیرین براکتها با دندان بهتر شده و میزان جدا شدن براکتها کاهش یافته است؛ این بدین معناست که طول دوره درمان هم نسبت به سابق کاهش یافته است. با پیشرفت فناوری و روی کار آمدن سیستمهای نوین ارتودنسی ثابت

ارتودنسی نامرئی


با پيشرفت سريع علوم مختلف ،در رشته ارتودنسی نيز تحولی از نظر مواد و وسايل رخ داده است. با توجه به طولانی بودن زمان درمانهای ارتودنسی يکی از جنبه هايی که همواره در درمانهای ارتودنسی مد نظر بيماران است ،استفاده از روشهایی است که ديده نشود.همچنين چون امروزه اين درمانها در هر سنی ممکن می باشد تقاضای بيماران برای درمانهای نامرئی رشد قابل توجهی داشته است. متاسفانه همانند ساير عرصه هایی که تقاضای بالا همراه با سودآوری قابل توجه در آنها برای برخی افراد و شرکتها وجود دارد

ارتودنسی متحرک


منظور از ارتودنسی با دستگاه متحرک این است که بیمار می تواند دستگاه ارتودنسی را از دهان خارج کند. ارتودنسی متحرک شامل دو دسته ی کلی می شود یک گروه عبارتند از پلاک های متحرک ساده برای حرکات جزئی دندانی و گروه دیگر شامل پلاک متحرکی که برای رفع ناهنجاری های فکی مانند عقب بودن فک پایین یا بالا به کار می رود. این نوع درمان کاملاً به همکاری بیمار بستگی دارد. هدف اوليه از اين درمان اصلاح روابط، موقعيت و اندازه ی فکين می باشد. پلاک ها ممکن است تک فکی و يا دو فکی(روی هر دو فک بالا و پايين) باشد.

ارتودنسی ثابت


منظور از ارتودنسی ثابت این است که بیمار نمی تواند دستگاه ارتودنسی را از دهان خارج نماید. در دستگاه ارتودنسی ثابت اجزا به صورت نگین هایی برروی دندان چسبانده شده و ثابت می گردند. این نگین ها اصطلاحاً براکت نام دارند و يک سيم از بين اين براکتها گذرانده می شود که با کش های ظريفی که به دور براکت ها انداخته می شود(و می توانند رنگی باشند) در جای خود ثابت می شوند. اين کشها هر جلسه تعويض می شوند ولی سيم ها ممکن است هر جلسه عوض نشود و براکت ها هم که تا پايان درمان باقی می مانند.

۹۲۸ بازدید از آغاز , مشاهده ای برای امروز وجود ندارد

۱ اسفند ۱۳۹۷

انتشار نظرات

نگاهی به دلایل انتشار نظرات متخصصین ارتودنسی و دندانپزشکان پیرامون اموزش و پرکتیس ارتودنسی و چند نکته پیرامونی ( قسمت اول) دکتر همایونی متخصص ارتودنسی باز نشر نظرات همکاران متخصص ارتودنسی و دندانپزشکان عمومی پیرامون مسئله اموزش و پرکتیس ارتودنسی ثابت بازتاب های مختلفی در گروههای مجازی داشت. دوستانی از من خواستند علت انتشار این نظرات را بازگو کنم و نقدی بر مجموع صحبت های انجام شده داشته باشم. با کسب اجازه از بزرگان مطابق با روش مالوف و تیتر […]
۲ آبان ۱۳۹۷

دیستالیزیشن

دیستالیزیشن و تلاش برای افزایش سرعت آن با کمک جیگ متصل به مینی اسکرو ۴,۳۰۷ بازدید از آغاز , مشاهده ای برای امروز وجود ندارد
۲ آبان ۱۳۹۷

کنت اکلوزال

کنت اکلوزال و برطرف کردن ان با کمک مینی اسکروها ۴,۱۷۹ بازدید از آغاز , مشاهده ای برای امروز وجود ندارد
۲۵ مهر ۱۳۹۷

جیگ و مینی اسکرو

کاربرد جیگ و مینی اسکرو در درمان کیس cl3 و کراس بایت ۷۴۰ بازدید از آغاز , مشاهده ای برای امروز وجود ندارد
۲۵ مهر ۱۳۹۷

کلینیسین

صحنه جالب و روتین برای همه کلینیسین ها ۷۶۸ بازدید از آغاز , ۳ بازدید در امروز
۲۵ مهر ۱۳۹۷

روتیشن پرمولر

روتیشن پرمولر و نکات لازم ۴۴۳ بازدید از آغاز , مشاهده ای برای امروز وجود ندارد
پرسش و پاسخ

دکتر سید امین همایونی

گفتگوی تلگرامی خروج