ارتودنسی دیمون


با پیشرفت فناوری و روی کار آمدن سیستمهای نوین ارتودنسی ثابت (مانند Damon)، کاربرد الاستیک ها محدود و نیروهای وارده به دندانها در سطح فیزیولوژیک و مطلوب حفظ شده است. این تغییر به نوبه خود راحتی و رضایت بیشتر بیماران ارتودنسی را به ارمغان آورده است. از طرفی در سیستمهای جدید، تطابق سطح زیرین براکتها با دندان بهتر شده و میزان جدا شدن براکتها کاهش یافته است؛ این بدین معناست که طول دوره درمان هم نسبت به سابق کاهش یافته است. با پیشرفت فناوری و روی کار آمدن سیستمهای نوین ارتودنسی ثابت

ارتودنسی نامرئی


با پيشرفت سريع علوم مختلف ،در رشته ارتودنسی نيز تحولی از نظر مواد و وسايل رخ داده است. با توجه به طولانی بودن زمان درمانهای ارتودنسی يکی از جنبه هايی که همواره در درمانهای ارتودنسی مد نظر بيماران است ،استفاده از روشهایی است که ديده نشود.همچنين چون امروزه اين درمانها در هر سنی ممکن می باشد تقاضای بيماران برای درمانهای نامرئی رشد قابل توجهی داشته است. متاسفانه همانند ساير عرصه هایی که تقاضای بالا همراه با سودآوری قابل توجه در آنها برای برخی افراد و شرکتها وجود دارد

ارتودنسی متحرک


منظور از ارتودنسی با دستگاه متحرک این است که بیمار می تواند دستگاه ارتودنسی را از دهان خارج کند. ارتودنسی متحرک شامل دو دسته ی کلی می شود یک گروه عبارتند از پلاک های متحرک ساده برای حرکات جزئی دندانی و گروه دیگر شامل پلاک متحرکی که برای رفع ناهنجاری های فکی مانند عقب بودن فک پایین یا بالا به کار می رود. این نوع درمان کاملاً به همکاری بیمار بستگی دارد. هدف اوليه از اين درمان اصلاح روابط، موقعيت و اندازه ی فکين می باشد. پلاک ها ممکن است تک فکی و يا دو فکی(روی هر دو فک بالا و پايين) باشد.

ارتودنسی ثابت


منظور از ارتودنسی ثابت این است که بیمار نمی تواند دستگاه ارتودنسی را از دهان خارج نماید. در دستگاه ارتودنسی ثابت اجزا به صورت نگین هایی برروی دندان چسبانده شده و ثابت می گردند. این نگین ها اصطلاحاً براکت نام دارند و يک سيم از بين اين براکتها گذرانده می شود که با کش های ظريفی که به دور براکت ها انداخته می شود(و می توانند رنگی باشند) در جای خود ثابت می شوند. اين کشها هر جلسه تعويض می شوند ولی سيم ها ممکن است هر جلسه عوض نشود و براکت ها هم که تا پايان درمان باقی می مانند.

۸۶ total views, no views today

۱۳ بهمن ۱۳۹۶

Is Orthodontic Treatment Reversible?

Is Orthodontic Treatment Reversible? When the period of orthodontic treatment ends for the individual, an orthodontist will prescribe certain things to the patient that should be used after removing orthodontic brackets. Sometimes when some patients see what they want, they do not use what the orthodontist recommends to them, and this will make the teeth that are moved to the desired place. Return to their previous inappropriate place. Whether or not the teeth follow their post-orthodontic orders after refusing to […]
۱۳ بهمن ۱۳۹۶

How long is orthodontic treatment?

How long is orthodontic treatment? The length of orthodontic treatment depends very much on the type of orthodontics. Whether the orthodontic is fixed or movable, lingual, or Damon helps to reduce or shorten the length of the orthodontic period. Usually, the result of a permanent orthodontic tooth is the orthodontic type. In addition, a fixed orthodontist is used to arrange toothless teeth and usually has a positive result. Other types of orthodontics such as movable and lingual are used to […]
۱۳ بهمن ۱۳۹۶

Orthodontics with monochrome brackets

Use of orthodontic brackets In an orthodontic method, with coated brackets, ceramic and ceramic brackets or composite brackets are usually used. But as you know, conventional brackets are used in conventional orthodontic procedures. Ceramic brackets usually attract less attention and those who do not want their orthodontic to be particularly visible will use this type of orthodontics. You can even use coated wires that are white and almost tooth-colored. Patients with many social activities often choose this method for treatment. […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۶
ارتودنسی لینگوال

کلیپ آموزشی شماره ۱

۴۱۱ total views, no views today
۲۳ اسفند ۱۳۹۶
ارتودنسی سریع

کلیپ آموزشی شماره ۲

۳۹۰ total views, no views today
۱۶ تیر ۱۳۹۷

فورس اراپشن

درمان نان سرجیکال و در ادامه ان فورس اراپشن کانین نهفته ۳۶۶ total views, no views today
پرسش و پاسخ

دکتر سید امین همایونی

گفتگوی تلگرامی خروج