خلاقیتهای ارتودنسی

روشی که کمک میکند تا از تیپینگ دندانها حدالمقدور جلوگیری شود و بازکردن فضا بیشتر تحت تاثیر حرکت بادیلی باشد.

543 بازدید از آغاز , 3 بازدید در امروز