۴ اسفند ۱۳۹۶

قالبگیرى نهایى

قالبگیری نهایی: جزئیات دقیق ساختار بافت و دندان را برای تکنسین لابرتوار در بحث ایجاد ترمیم نشان می دهد. – ثبت اکلوزال (بایت) ثبت اکلوزال(بایت): هنگام بستن دندان ها (بایت)، رابطه ی اکلوزالی دندان های ماگزیلاری و فک پایین را تولید می کند. سازه گچی تشخیصی: سازه گچی (cast) تشخیصی، مدلی است که از قالبگیری به دست می آید. مواد منحصراً برای ساخت کست های تشخیصی به کار می روند. مدل گچی، تقریباً زمانی استفاده می شود که مقاومت مدل […]
۴ اسفند ۱۳۹۶

قالبگیرى نهایى

قالبگیری نهایی: جزئیات دقیق ساختار بافت و دندان را برای تکنسین لابرتوار در بحث ایجاد ترمیم نشان می دهد. – ثبت اکلوزال (بایت) ثبت اکلوزال(بایت): هنگام بستن دندان ها (بایت)، رابطه ی اکلوزالی دندان های ماگزیلاری و فک پایین را تولید می کند. سازه گچی تشخیصی: سازه گچی (cast) تشخیصی، مدلی است که از قالبگیری به دست می آید. مواد منحصراً برای ساخت کست های تشخیصی به کار می روند. مدل گچی، تقریباً زمانی استفاده می شود که مقاومت مدل […]
۳ اسفند ۱۳۹۶

اشنایى با دهانشویه ها ; راهنماى شناخت و استفاده

دهانشویه محلولی حاوی عوامل درمانی استکه نقش موثر و مهمی در رعایت بهداشت دهان و دندان ایفا می کند. از آنجا که باکتری های دهان در تمامی سطح آن پراکنده اند، مسواک زدن تنها می تواند حدود ۲۵ درصد دهان را تمیز نماید. بنابراین استفاده از دهانشویه، دسترسی به همه عوامل مضر را امکانپذیر می نماید. اصلی ترین وظیفه دهانشویه ها، کاهش فعالیت باکتری‌های موجود در دهان است، اما امروزه شاهد تنوع این محصولات جهت اهداف دیگری از جمله از […]
۲ اسفند ۱۳۹۶

مواد قالبگیری

مواد قالبگیری به دلیل کیفیت خاصی که در ثبت جزئیات دارند، به دندانپزشک اجازه می دهند که بهترین و با دقت ترین نگاره را از دندان و بافت های اطراف به دست آورد. قالبگیری نگاره منفی از دندان و ساختارهای اطراف آن است اما زمانی که قالبگیری توسط گچ ریخته گری شده تا مدل ایجاد شود، شاهد ایجاد نگاره مثبت از دندان و بافت های اطراف آن خواهیم بود. این مدل را به عنوان کست می شناسیم. انواع قالبگیری: – […]
۱ اسفند ۱۳۹۶

انواع stock tray:

  A تری فلزی که برای قالبگیری اولیه استفاده می شود. B تری فلزی صاف که برای قالبگیری با هیدروکلوئید برگشت پذیر استفاده می شود. C تری دارای حفره که برای قالبگری اولیه و نهایی استفاده می شود. D تری Gauze که برای ثبت بایت استفاده می شود. E تری Triple که برای قالبگیری نهایی و ثبت بایت همزمان استفاده می شود. F تری آکریلی اختصاصی که برای قالبگیری نهایی برای پروتز ثابت و متحرک استفاده می شود. G تری […]
۳۰ بهمن ۱۳۹۶

قالبگیری در دندانپزشکی

در بسیاری از درمان­ های دندانپزشکی، قالبگیری از محیط دهان و دندان امری ضروری است. قالبگیری در دندانپزشکی به منظور ایجاد یک مدل برای تشخیص شرایط دهان بیمار، ساختن یک تری اختصاصی، کراون موقت و یا برای تکنسین های لابراتوار به منظور ساختن یک کست از فک بیمار گرفته می­شود. امروزه مواد قالبگیری مختلفی با خصوصیات متنوعی در بازار موجود می باشند. دستیار دندانپزشک مسئول دانستن انواع مختلف مواد قالبگیری مورد استفاده در مطب، راه اندازی و ست آپ ماده […]

۴,۰۹۵ بازدید از آغاز , ۴ بازدید در امروز

پرسش و پاسخ

دکتر سید امین همایونی

گفتگوی تلگرامی خروج