خلاقیتهای ارتودنسی

ده تصویر از مراحل دیس ایمپکشن کیس دارای دوکانین پالاتالی

با نمایش دادن مکانیک درمان و کاربرد مینی اسکرو بدین منظور. اولین تصویر بالا در سمت چپ و تصویر نهایی پایین سمت راست قرار داده شده

1,901 بازدید از آغاز , 3 بازدید در امروز