دندان عقل نهفته و جراحی آن در این ویدئو با انواع دندان عقل نهفته و نحوه جراحی هرکدام آشنا شوید

۱۵۳ بازدید از آغاز , ۳ بازدید در امروز

پرسش و پاسخ

دکتر سید امین همایونی

گفتگوی تلگرامی خروج