خلاقیتهای ارتودنسی

ترکشن کانین

ترکشن کانین رو تمهیدات لازم برای حفظ انکوریج و جلوگیری از روتیش کانین و پرمولر به اینکه دقت کنید از وایر کانتیتونس و باندینگ براکت همه دندانها استفاده نشده.

1,555 بازدید از آغاز , 6 بازدید در امروز