مدت درمان ارتودنسی

۲۰ بهمن ۱۳۹۵
مدت درمان ارتودنسی

طول مدت درمان ارتودنسی چقدر است؟

طول مدت درمان ارتودنسی چقدر است؟ مدت درمان ارتودنسی بسیار به نوع ارتودنسی بستگی دارد. اینکه ارتودنسی ثابت باشد یا متحرک، لینگوال باشد یا دیمون، به کم یا زیاد بودن طول دوره ارتودنسی کمک می کند. معمولا نتیجه ارتودنسی ثابت بیش از ساید انواع ارتودنسی است. ضمن اینکه ارتودنسی ثابت برای مرتب کردن دندان های بسیار نامرتب به کار می رود و معمولا نتیجه مثبت دارد. از انواع دیگر ارتودنسی مانند متحرک و لینگوال برای ردیف کردن یک یا چند دندان […]
پرسش و پاسخ

دکتر سید امین همایونی

گفتگوی تلگرامی خروج