۲۶ دی ۱۳۹۶

درمان ارتودنسی در چه سنی!

این پرسشی است که اغلب ارتودنتیست ها به گوششان آشنا است. آن چه که مسلم است پاسخ به این پرسش متفاوت خواهد بود و ارتباط مستقیم پیدا می کند به نوع ناهنجاری یا مال اکلوژن . هدفم هرگز ورود به این مبحث نخواهد بود و پرداختن به آن در حوصله این کامنت نمی گنجد و تقریباً همه ی همکاران با آن آشنا هستند.چون در کتب مرجع و مقالات متعدد درباره ی ان به اندازه ی کافی بحث شده است. آن […]
پرسش و پاسخ

دکتر سید امین همایونی

گفتگوی تلگرامی خروج