خلاقیتهای ارتودنسی

۱۴ اسفند ۱۳۹۶

انجمن اتوبوسی : غلبه بروکراسی بر دموکراسی (قسمت اول)

مقدمه : اگاهی جامعه دندانپزشکان و متخصصین از مفاهیم کلان علوم انسانی از لوازم تصمیمات درست مشی سازمانی و صنفی انها محسوب میشود، از این رو با تشریح پدیده های #بروکراسی و #دموکراسی به حرکت خزنده ولو نااگاهانه بعضی انجمنهای علمی دندانپزشکی در تبدیل انجمن به نهادی بروکراتیک به جای نهادی دموکراتیک میپردازیم و انشالله در ادامه و در نهایت به دلایل ناکامی نقشه پردازان این تفکر در دستیابی به اهداف خود خواهیم پرداخت. موضوع بوروکراسی و دموکراسی با درک […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۶

دی روتیشن بدون آرچ وایر
۲۵ اسفند ۱۳۹۶

یک حرکت خلاقانه در شرایطی که دی روتیشن با موانعی در انکوریج مواجه است.
۲۵ اسفند ۱۳۹۶

بکارگیر کامپوزیت بجای روتیشن وج پلاستیکی..
۲۵ اسفند ۱۳۹۶

اینتروژن قدامی ها با کمک مینی اسکرو
۲۵ اسفند ۱۳۹۶

روشی که کمک میکند تا از تیپینگ دندانها حدالمقدور جلوگیری شود و بازکردن فضا بیشتر تحت تاثیر حرکت بادیلی باشد.
پرسش و پاسخ

دکتر سید امین همایونی

گفتگوی تلگرامی خروج