خلاقیتهای ارتودنسی

۱۴ اسفند ۱۳۹۶

انجمن اتوبوسی : غلبه بروکراسی بر دموکراسی (قسمت اول)

مقدمه : اگاهی جامعه دندانپزشکان و متخصصین از مفاهیم کلان علوم انسانی از لوازم تصمیمات درست مشی سازمانی و صنفی انها محسوب میشود، از این رو با تشریح پدیده های #بروکراسی و #دموکراسی به حرکت خزنده ولو نااگاهانه بعضی انجمنهای علمی دندانپزشکی در تبدیل انجمن به نهادی بروکراتیک به جای نهادی دموکراتیک میپردازیم و انشالله در ادامه و در نهایت به دلایل ناکامی نقشه پردازان این تفکر در دستیابی به اهداف خود خواهیم پرداخت. موضوع بوروکراسی و دموکراسی با درک […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۶

دی روتیشن بدون آرچ وایر ۲۰۵ بازدید از آغاز , مشاهده ای برای امروز وجود ندارد
۲۵ اسفند ۱۳۹۶

یک حرکت خلاقانه در شرایطی که دی روتیشن با موانعی در انکوریج مواجه است. ۱۹۴ بازدید از آغاز , مشاهده ای برای امروز وجود ندارد
۲۵ اسفند ۱۳۹۶

بکارگیر کامپوزیت بجای روتیشن وج پلاستیکی.. ۱۶۸ بازدید از آغاز , مشاهده ای برای امروز وجود ندارد
۲۵ اسفند ۱۳۹۶

اینتروژن قدامی ها با کمک مینی اسکرو ۱۷۴ بازدید از آغاز , مشاهده ای برای امروز وجود ندارد
۲۵ اسفند ۱۳۹۶

روشی که کمک میکند تا از تیپینگ دندانها حدالمقدور جلوگیری شود و بازکردن فضا بیشتر تحت تاثیر حرکت بادیلی باشد. ۱۷۲ بازدید از آغاز , مشاهده ای برای امروز وجود ندارد
پرسش و پاسخ

دکتر سید امین همایونی

گفتگوی تلگرامی خروج